Gürhan Çalışkan

caliskangurhan@ililproje.com

twitter

Kategori : Yazarlar
Tarih : 11.05.2016

Kez Okundu

Alt gelir grubu Toki evlerinin devirli satışına binaen...

TOKİ evlerinin alt gelir veya yoksul grubu tanımına girmeyen kişilere, devrine ilişkin sorulara günümüzde sıkça rastlanmaktadır. Öncelikle konuya devirli satışların hukuki şartlarını sıralamakla başlayalım;

 

1Gayrimenkul alım satımında esas olan tapu devridir. İstisnası da noterden yapılacak olan satış vaadi sözleşmeleridir. 
2- Satış vaadi yapabilmek için o tapuda hak sahibi olmak esastır. Aksi halde noterden yapılan satış vaadi ile kişinin hak sahibi olmayan kişiden tapu talep etmesi mümkün değildir. Henüz tapu ile hak sahibi kılınmayan kişilerin yaptıkları satış vaadi sözleşmeleri, bu sözleşmelerde devir yetkisi yok ise mümkün değildir. 
3Satış vaadinde devir yetkisi var ise bu kişilerden devir alınan hak ileride tapu oluştuğunda talep edilebilir. 
4Satış vaadinde devir yasağı olan sözleşmelerde hak sahibi olunmayacağı için bu hem hukuki olarak kabul edilmeyecek hem de pratikte hak sahibinin birden fazla kişiye devir sözleşmesi yapması durumunda ciddi suçlar doğuracaktır.

 

TOKİ Konutlarının Satışı Nasıl Gerçekleşiyor?

TOKİ konutlarının satışı, TOKİ'nin yetkilendirdiği banka ile alıcı tarafından Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin imzalanması ile gerçekleşmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus imzalanan 'Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'nin aslında bir satış vaadi olduğudur. Bu sözleşmenin tapu sicil müdürleri veya noterlerde yapılmamasından kaynaklanan bir geçersizlik hali söz konusu değildir.


TOKİ'nin Alt Gelir Grubu Sözleşmelerindeki Kısıtlamalar Nelerdir?

TOKİ ' nin alt gelir grubu projelerine ait sözleşmelerinde ayıca; alıcıların borçları bitene kadar konutlarını devredemeyecekleri şartı ve bu süre içinde söz konusu konutta kendisinin veya ailesinin ikamet etmediklerinin tespiti halinde sözleşmesinin feshedileceği hükmü yer almaktadır.

 

Sözleşmedeki bu yasağa rağmen, alt gelir grubu için üretilen TOKİ konutlarındaki hak sahiplerinin haklarını satış vaadi sözleşmeleri ile alt gelir veya yoksul grubu tanımına girmeyen kişilere devri konusu yatırımcıların ilgisini çekmektedir.

 

TOKİ ile sözleşme yapan asıl hak sahibi, peşin alacağı bir bedel karşılığında borç tamamlandıktan sonra sahip olacağı tapuyu yatırımcıya devretmeyi taahhüt etmekte, bu tarihten sonraki taksitler de asıl hak sahibi adına yatırımcı tarafından ödenmektedir. Bu işlem noter tarafından tanzim edilen satış vaadi sözleşmesi ile gerçekleşmektedir.

 

İskan kanunu hükümlerine göre TOKİ sözleşmelerinde yer alan devir yasağı ve konutu bizzat kullanma zorunluluğu hak sahibi ile yatırımcı arasında noterde yapılan sözleşmeleri geçersiz kılmaktadır. İskan kanununa göre Devletçe verilen taşınmazlar on yıl süre ile hiçbir suretle satılamazlar ve bu süre içinde geçerli bir neden olmadıkça hak sahibi tarafından bizzat kullanmadığının tespiti halinde tapuları Hazine tarafından iptal ettirilir. Günümüzde bunun pek çok örneği yaşanmıştır.

 

TOKİ ' konutlarında başlangıçta tapu verilmediği gibi taraflar arasında sadece bir sözleşme mevcuttur. Sözleşmede, alt gelir grubu ve yoksul konutu projelerinden konut alanların, borç bitene kadar konutta bizzat oturmaması ve borçlar bitmeden taşınmazlarını satmaları hali sözleşmede fesih sebebi olarak kabul edilmektedir. Yani böyle bir durumun tespiti halinde, sözleşme başından beri geçersiz sayılacak ve TOKİ tapu vermeyecektir. Dolayısıyla, taksitlerinin bitmesinden sonra asıl hak sahibinden tapusunu alacağını zanneden yatırımcı, ne kendisine satış vaadi yapan kişiden ne de TOKİ 'den konutun tapusunu talep edemeyecektir.

 

Sözün Özü; Devletin alt gelir grubunu mesken sahibi yapmak için sağladığı bir imkandan yararlanarak rant sağlamak, yasal zorunlulukların ötesinde bir anlayış ve etik sorunudur.

 

toki devir sözleşmesi, Alt gelir grubu toki evi devretme, toki evlerinde devir işlemleri, toki devir, toki evlerini devretme, toki devir işlemleri, toki daire devir şartları, toki dairesi devri, toki devretme şartları, tokilerde devir, toki konut devir işlemleri, toki devir şartları, toki devirli satış, Alt Gelir Grubu Sözleşmeleri

YAZARIN TÜM YAZILARI
TOP