İstanbul'da Mahalle Mahalle Kentsel Dönüşüm!

Kategori : Kentsel Dönüşüm
Tarih : 18.08.2017

Kez Okundu

​İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin birlikte attığı adımlarla “Kentsel Dönüşüm”de büyük bir ivme yakaladığını belirtti.

Başta deprem güvenliği olmak üzere, şehircilik alanında birikmiş sorunların çözümü için büyük bir fırsat anlamına gelen “Kentsel Dönüşüm” çalışmalarını seferberlik ruhuyla tamamlamaya kararlı olduklarını vurgulayan Topbaş, “Konutlarımızı can pahasına yaşam sürülen risk alanları olmaktan kurtarmalıyız” dedi. Topbaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

17 Ağustos 1999’da yaşanan Büyük Marmara Depremi’nin yıl dönümünde şehirlerin afetlere karşı ne kadar güvenliği olduğu sorusu yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem güvenliği için ısrarla vurguladığı “Kentsel Dönüşüm” konusunda Türkiye önemli mesafeler aldı. Cumhurbaşkanımız “Amacımız yuva yıkmak değil, vatandaşları güvenli ve huzurlu yuvalara kavuşturmak” diyerek kentsel dönüşümdeki bakış açımızı ortaya koydu. Kentsel Dönüşüm elbette sadece eski binaları yıkıp yerlerine yeni binalar yapmaktan ibaret değil... Ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi sonuçları beraberinde getiren Kentsel Dönüşüm birikmiş sorunların çözümü için de en önemli fırsat olarak değerlendirilebilir. İstanbul, her sektörde Türkiye’nin lokomotifi konumunda ve Türkiye’nin diğer şehirlerinde yapılacak çalışmalara da model teşkil ediyor. Bu sebeple İstanbul’da atacağımız adımların çok iyi planlanması ve sonuçlarının öngörülmesi büyük önem arz ediyor. Sonuçta bu alanda yapılan her iş insana dokunuyor, insanımızın hayat kalitesini belirliyor. Kentsel Dönüşümü hayata geçirirken, aslında sosyal dönüşüm gerçekleştirdiğimizi, insanımızın ekonomik, sosyal ve kültürel hayatını da etkilediğimizi bilerek adımlarımızı atıyoruz. Yerinde dönüşüm bu sebeple çok önemli. Yani insanımız doğduğu, büyüdüğü, tanıdığı, benimsediği çevreden kopmadan yeni ve güvenli yaşam alanlarına kavuşabilmek. İşin ekonomik boyutunu da dikkatle ele almalıyız zira Fikirtepe örneğinde olduğu gibi büyük bir fırsatı maalesef “Fırsatçılık” olarak algılayanlar sebebiyle en güzel niyetlerle başlatılan çalışmaların nasıl sekteye uğratıldığına şahit olduk. Evet, “Kentsel Dönüşüm” büyük bir fırsat ama bunu fırsatçılığa çevirmeye kalkanlar olursa iş içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor. İnsanımız kentsel dönüşüm vesilesi ile ekonomik zorluklarla karşılaşmasın, değer kaybına uğramasın elbette değer kazansın ama rant hırsı ile de hareket edilmesin. İnşaat sektörü 200’den fazla sektörü harekete geçiriyor. Kentsel Dönüşüm’deki hedeflerimizin Türkiye çapında gerçekleşmesi durumunda yıllık onlarca milyarlık bir ekonomiden söz ediyoruz. İşin ekonomik boyutu bir yana, sosyal donatı eksikliğinin giderilerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi de bu alanda üzerinde ciddiyetle durduğumuz konuların başında geliyor. İstanbul sanayileşme süreciyle birlikte aldığı yoğun göçle plansız kentleşmenin acısını çeken ve bunun için çok ağır bedeller ödemiş bir şehir... Haliç gibi bir tabiat güzelliğinin çevresine, kirlilik yayan sanayi ve üretim unsurlarını kümeleyenlerin yol açtığı hasarı, Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde başlatılan çalışmalarla ve çok büyük bedellerle giderebildik. Tarihi ve kültürel değerlerin korunması önemli bir başlık... Koruma kullanma dengesini gözeterek bizi biz yapan tarihi ve kültürel değerlerin geleceğe taşınmasına özen gösteriyoruz. Kentsel Dönüşümde ilçe belediyelerimizin büyük yetkileri var.

Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçlerde hem ilçe hem de bakanlığımız ile koordineli şekilde çalışıyoruz. İlk kez İstanbul için Kentsel Dönüşüm Master Planı hazırlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu çalışmaya büyük önem veriyoruz. Çünkü. Kentsel Dönüşümün İstanbul'da parça parça değil, bütünlüklü olarak bir master plan çerçevesinde yapılmasının çok daha doğru olacağını görüyoruz. Bunun yarımda KİPTAŞ şirketimizin de içinde bulunduğu çalışmalarla Kentsel Dönüşüm alanında örnek projeler ve uygulamalarla model oluşturuyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile ilçe belediyelerimizin koordineli olarak bugüne kadar attığı adımlar, bundan sonra yapacaklarımıza da ışık tutuyor. Bu alanda ciddi bir tecrübeler edinildi. Ayrıca yasal altyapı noktasındaki eksiklikler de büyük ölçüde giderildi, gideriliyor. İstanbul’un dönüşümü ile ilgili bugün artık çok önemli bir sürecin başındayız. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Mehmet Özhaseki, bakanlık bürokratları ile birlikte geldiler ve belediyemizdeki yetkili arkadaşlarımızla birlikte Kentsel Dönüşüm başlıklı önemli bir toplantı yaptık. Tüm süreci gözden geçirdik, bugüne kadar atılan adımları değerlendirdik ve önümüzdeki sürece dair kararlılığımızı ortaya koyduk.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olmam nedeniyle sadece İstanbul’da değil, ülkemizin tüm şehirlerindeki durumu da yakından takip etme sorumluluğumuz var. Türkiye’de yaklaşık 7 milyon binanın dönüşmesi gerekiyor. İstanbul’da her yıl en az 200 bin bağımsız birimin güvenli hale getirilmesi noktasında finansman başta olmak üzere gereken tüm şartları sağlamak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile tam bir mutabakatla harekete geçiyoruz. Türkiye artık sorunlarını yerli ve milli yöntemlerle çözebilecek güç ve imkanlara kavuştu. Bakın bugün İstanbul’da 257 kilometrelik raylı sistem çalışması devam ediyor. Dünya’da böyle bir şehir yok. Dünya’da 257 kilometre raylı sistem çalışması devam eden İstanbul’dan başka bir şehir yok. Bugünün rakamları ile 36 milyar liradan söz ediyorum. Eski ifadesiyle 36 katrilyon. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberİeşme Bakanlığımızın İstanbul’daki raylı sistem çalışmalarında 15 bin kişi görev alıyor. Her şeye rağmen, bu yatırımları yapabiliyoruz.  

Evvel Allah, soma milletimizin güven ve desteği... Tabii ki, Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın güçlü, kararlı, dirayetli liderliği sayesinde oluyor bütün bunlar. Kentsel Dönüşümde de, bütün gücümüzü ortaya koymaktayız. Tüm çalışmalarımızda olduğu gibi, Kentsel Dönüşümde de, içinde yaşayanların iyi ki buradayım dediği, dışarıda olanların ise keşke orada olabilsem diye düşündüğü odak şehir İstanbul hedefi ile adımlarımızı atıyoruz. Ayrıca bu konuyu siyaset meselesi olarak da görmüyoruz. Muhalefetin zaman zaman siyasi söylemlerine rastlıyoruz. Ortaya bir öneri koymaksızın yapılan her işe itiraz etmeyi siyaset sanıyorlar. Hayat söz konusu olduğunda, siyasi hesaplar bir kenara konulmalı. Kentsel dönüşüm, insanımızın can güvenliği başta olmak üzere milletimizin geleceği için gereklidir. Bu meseleye milli bir duyarlılıkla bakabilirsek, insanımızın katılımını, desteğini de en üst düzeyde sağlamış oluruz. Değerlerimizi koruyarak, günün ihtiyaçlarını da karşılayacak çözümler üreterek, yerinde dönüşüm sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin geleceğini aydınlatacak. (Sabah)

ÜYE YORUMLARI (0 ADET)

Emlak Konut Proje Haberleri

İnşaat Sektörindeki en güncel haberler burada
TOP