Dert Sahibi Değil Konut Sahibi Olun...

Kategori : Kentsel Dönüşüm
Tarih : 04.05.2017

Kez Okundu

Ülkemizin ciddi bir deprem riski altında bulunması, yapıların eskiliği ve estetik gibi gerekçelerin kaçınılmaz kıldığı kentsel dönüşümün sorunsuz uygulandığı söylenemez. Yasanın ardından hızlanan dönüşüm rüzgarında, kat karşılığı satışlar zaman zaman baş ağrıtabiliyor.

Detaylarının atlanılmaması gereken bu konuda, işinin ehli olmayan, dönemsel kazanç peşinde koşan kimi müteahhitlerin yol açtığı mağduriyet şikayetleri artıyor. ‘Kat karşılığı’ olarak bilinen sistemin uygulanmasındaki sorunlara dikkat çeken gayrimenkul uzmanları önemli uyarılarda bulunuyor. Son zamanlarda çoğalan kat karşılığı inşaat sözleşmeleri konusunda arsa sahiplerinin yeterli bilgiye sahip olduklarının pek de söylenemeyeceğini dile getiren uzmanlar; kat karşılığı inşaat sözleşmesinin genelde, müteahhit ile arsa sahibi/sahipleri arasında yapıldığını belirterek, bunun bir eser sözleşmesi olduğunu dikkat çekiyorlar.
Uzmanlık alanları gayrimenkul olan hukukçular, kat karşılığı inşaat sözleşmesinde arsanın ve içindeki evin de satışının yapıldığının altını çizerek; "Taşınmaz sahibi, yapılacak inşaattan müteahhite daire satacağını belirtir. Satış vaadi unsuru nedeniyle sözleşmenin, noter tarafından düzenleme biçiminde yapılması gerekmektir." açıklamasını yapıyorlar.
Böyle bir sözleşmeyi, tarafların kendi aralarında hazırlayıp noterde imzalamalarının da, geçerli kılmayacağı görüşünü seslendiren uzmanlar; kat karşılığı inşaat sözleşmesi yerine arsadan müteahhide hisse vererek anlaşmaya gitmek isteyenlerin daha dikkatli davranmaları gerektiği uyarısında bulunarak, hisseler kısım kısım verilebileceği gibi, verilen hisseye ipotek konulmak suretiyle, hakların korunması yoluna gidilmesinin de yerinde olacağını söylüyor.

Uzmanların uyarıları doğrultusunda, madde madde kat karşılığı arsa satışında dikkat edilecek hususları özetlemek mümkün:
Kat karşılığı inşaat sözleşmesine, temel ruhsatının alınacağı tarih işlenmeli. Uygulanmada doğacak sıkıntıları en aza indirmek için, yaptırım içeren maddeler de düzenlenebilir.
Eklerin de, sözleşmenin bir parçası olduğu unutulmamalı. Malzemelerin nitelikleri bu eklerde yer alabilir, böyle bir durumda, mühendis desteğine başvurulmalı.
İmar durumu, sözleşme imzalandıktan sonra değişebilir öngörüsüyle, kat bölüşümü düşünülerek, bu durum bir maddeyle kayıt altına alınmalı.

Sık sık sorun yaşanılan konulardan biri, dairelerin paylaşımıdır. Gerek kat gerekse kalite açısından tartışmaya yer bırakmayacak netlikte, istenilen şartlar sözleşmeye girilmeli.
Arsa sahibi, haklarını korumak adına; imar mevzuatına aykırılık halinde müteahhidin hak talebinde bulunup bulunamayacağını ve inşaat sürecinde üçüncü kişilere verilebilecek zararların kimin tarafından karşılanacağını açıkça sözleşmeye eklemeli,şartlara uyulmaması durumunda, yaptırım içeren maddeler de ihmal edilmemeli.
Konuyla ilgili mevzuat tam bilinemeyeceğinden, aşama aşama hukukî kontrol sağlanmalı, tıkanıldığı noktada hukukçu desteği alınmalı.

Kaynak: Yeni Asır

ÜYE YORUMLARI (0 ADET)

Emlak Konut Proje Haberleri

İnşaat Sektörindeki en güncel haberler burada
TOP