Tapu ve rayiç bedel farkının açacağı sorunlar

Tapu ve rayiç bedel farkı konut tüketicilerini ileride sıkıntıya sokmaktadır. Tapu ve rayiç bedel farkı hem alıcıya hem de satıcıya ceza kesilmesine sebep olmaktadır.

Kategori : Vergi
Tarih : 20.03.2015

Kez Okundu
Arsa ve konut alım satımında tapudaki bedel belediye rayiç değeri üzerinden değil gerçek değer üzerinden belirtilmelidir. 

Emlak vergisine esas olan belediye rayiç değeri;  mülkün minimum değeri üzerinden belediyelerce hesaplanan m² alım-satım değeridir. Gerçek rayiç bedel ise gayrimenkulün günümüz piyasasındaki gerçek alım-satım değeridir. Her ne kadar belediye rayiç bedelleri belediyelerce belirlense de minimum üzerinden hesaplandığından, genelde gerçek değerler bundan çok daha yüksek rakamlardadır.

Tapu ve rayiç bedel farkı

Diyelim ki aldığınız konutu gerçek değerinden az gösterdiniz. Yani tapudaki bedeli belediyenin belirlediği rayiç bedel kadar gösterdiniz. Bunun açacağı sorunları üç aşamada inceleyelim.


1.Ticari açıdan değerlendirme
Satılan mülkün tapu masrafları  tapudaki değerin yüzde 4’ü kadar olduğu için konutun değeri ne kadar düşük gösterilirse ödenen harç da o kadar düşük oluyor. Burada gözardı edilen konu konutu satan kimsenin tapuda gösterilen bedel kadar hak sahibi olmasıdır. Şayet alıcı konutun bedelini ödemede gecikir ya da bedeli ödemezse satıcı ancak tapuda gösterilen bedel kadar hak talep edebilir. Dolayısıyla konutun gerçek değerinden az gösterilmesi, gösterilmeyen miktar kadar parayı riske atar.

2.Hukuki açıdan değerlendirme
Hisseli gayrimenkul alacak olanlar, diğer hissedarın şuf’a (ön alım) hakkını kullanarak gayrimenkulü tapuda belirtilen düşük bedelle alabileceği riskini unutmamalıdır. Bu aldığınız evi daha ucuza satmak zorunda kalmanız demektir.

Diyelim ki 2 hissedarı olan bir arazinin 1 hissesini bedeli 100.000 TL olmak üzere satın almak için anlaştınız. Tapuya gittiğinizde arsasının yarısını satan gayrimenkul sahibi harç çıkmasın diye gayrimenkulün değerini 60.000 TL olan belediye rayiç bedeli üzerinden göstermeyi teklif etti. Bu durumda 1 hissesinin gerçek değeri 100.000 TL olan bir taşınmazı 60.000 TL belediye rayiç bedelinden gösterip üzerini satıcıya elden tamamlayarak satın alma işlemini tamamladınız. Hissedarınızla herhangi bir anlaşmazlığa düşseniz veya art niyetli olarak Şuf’a (ön alım hakkı) için size dava açsa mahkeme tapuda gösterilen bedel üzerinden bir takdirde bulunacaktır. Bu aldığınız evi daha ucuza satmak zorunda kalmanız demektir.

Taşınmazın diğer yarısına sahip olan kimse açacağı bir Şuf’a (ön alım) davasında mahkeme veznesine belediye rayiç bedeli olan 60.000 TL'yi yatırarak sizin hissenizi alabilir. 

3.Vergisel açıdan değerlendirme
Belediye rayiç bedeli üzerinden gösterilen bir gayrimenkulü satarken gerçek değeri üzerinden satmak zorunda kalabilirsiniz. Konut kredisi alırken değer gerçek değer üzerinden gösterilmek zorundadır. Dolayısıyla siz belediye rayiç bedelinden göstererek aldığınız evi 5 yıl içinde gerçek değer üzerinden satmak zorunda kaldığınızda kazancınız olduğundan çok daha fazla gözükecek ve daha çok vergilendirileceksiniz.

Tapuda evinizin değerini gerçek değer üzerinden göstermeye dikkat edin! Çünkü tapuya bildirdiğiniz tutar ile gerçek alış tutarı arasındaki farkın tespiti halinde aşağıdaki cezai yaptırımlar uygulanır.
1-Aradaki farkın üç katı  vergi cezası
2-Farkın satış gününden itibaren faizi 
3-Eksik bildirimden doğan harç farkı,farkın 3 katı usulsüzlük cezası ve ilave olarak gecikme faizi 

Düşük beyanda bulunup huzursuz olanlar veya ceza ödemek istemeyenler pişmanlık beyanında bulunabiliyorlar. Unutmayın vergide zaman aşımı beş yıl. Maliye beş yıl içinde kapınızı çalabilir.


Gayrimenkul alım-satım işlemlerini her şeyin açıkça yazıldığı sözleşmeler ve banka yoluyla ödeme yaparak gerçekleştirirseniz ileride sıkıntıya düşmekten kurtulabilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Konular:
 

2015 Kira vergisinin hesaplanması!

2015 Emlak Vergisi ne zaman ödenecek? Nereye ödenecek?

2015 Yapı ruhsatı nasıl alınır? Yapı ruhsatı almak için gerekli belgeler nelerdir?

2015 Emlak Vergisi oranları ve kira geliri istisna tutarları ne kadar?

İskan nasıl alınır?

​Hisseli tapuya konut kredisi verilir mi? Hisseli tapuya konut kredisi şartları nelerdir?

Vergi kategorisindeki diğer haberler

TOP