​Kat karşılığı sözleşmesi nasıl yapılır? Ne kadar daire düşer?

Arsa sahipleri boş bulunan arsalarını bina yapılması karşılığı bedel ödemeksizin müteahhitlere verip, yapılacak olan konuttan ücretsiz olarak daire almak için kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamalıdır.

Kategori : Yasa
Tarih : 19.10.2015

Kez Okundu
Arsa sahibi bu sözleşme ile  hiçbir masrafa girmeden ev ya da işyeri sahibi olabilir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, mevzuat gereği tapu müdürlüğünde ya da noter kanalıyla yapıldığında geçerlilik kazanır. Aksi halde sözleşme mutlak butlanla batıl olup hukuki bir değer ifade etmez.

Kat karşılığı sözleşmesindeki anlaşmazlıkları önlemek için dikkat edilmesi gerekenler
Kat karşılığı sözleşmeleri uygulama süreci boyunca sıkça değişikliğe uğrayan ve bu nedenden dolayı da karmaşık hale gelen sözleşmelerdir. Bu değişikliklere örnek verecek olursak; yola terkle ilgili zorunlulukların ortaya çıkması, arsaların tevhidine bağlı olarak imar durumunun değişmesi, taraflardan birinin payını 3. kişilere devretmesi ya da satması, tarafların fikir/karar değiştirmesi ve mevzuat değişiklikleri gibi hususlar sayılabilir.

İleride çıkması muhtemel anlaşmazlıkları önlemek için sözleşme imzalanmadan önce belediyeden imar durumu sorulmalıdır.  Bu durumda  arsa üzerine tarafların anlaştığı ölçülerde bağımsız bölüm yapılıp yapılamayacağı anlaşılacaktır.

İnşaat süresinin gecikmesi halinde sözleşmeyi fesih yetkileri ve cezai şartlar, tarafların anlaşmaları doğrultusunda tereddüte yer bırakmayacak şekilde sözleşmede belirtilmelidir.

İnşaat yapımı sırasında arsa sahiplerine kira bedeli ödenmesi veya kiracının bulunduğu yapılarda kiracının tahliye edilmesi kararlaştırılmışsa bedel, süre ve şartları açıkça belirtilmelidir. Yıkım işleri için yetki ve vekalet verilirse kiracı tahliyesi işlemleri de müteahhit tarafından takip edilecektir.

Müteahhit tarafından inşaat işlerine başlanması, belediye, tapu ve resmi-özel dairelerdeki işlerin takibi için arsa sahibi  tarafından müteahhide vekâlet verilmesi gereklidir. Sözleşme ile aksi belirtilmedikçe, projelerin hazırlanması ve inşaat ruhsatı alınması işlemleri de arsa sahibine ait olacaktır. Ancak, bu işlemler vekâlet verilmek suretiyle müteahhitin sorumluluğuna bırakılabilir.

Paylaşımın daireler bitirilince değil mülkün satışından sonra yapılacak olması kat karşılığı sözleşmesinin dezavantajıdır.

Müteahhit sözleşme ile borçlandığı inşaat yapım borcunun ifasını, kendi namına başka bir müteahhide devrederse, devrettiği kişi “Alt müteahhit (Alt Yüklenici) veya Taşeron” olarak sözleşmede yer alır.

Bu tür sözleşmelerde, gerek bedelin büyüklüğü, gerekse sonuçlarının ağırlığı bakımından bir hukuk uzmanından yardım almak menfaatinize olacaktır.
 
Kat karşılığı sözleşmesinde arsa sahibine ne kadar daire düşer?
Kat karşılığı inşaat hesabı imar durumuna göre değişkenlik gösterir.  Arsa  değerli bir bölgede ise arsa sahibinin payına düşen daire sayısı artış gösteriyor. Müteahhitlerin risk aldığı gelişime açık alanda  arsa sahibine düşecek daire sayısı 4’de 1 oranına düşebiliyor.

Kat karşılığı oranı genelde yüzde 50 – 50 olarak uygulanmak istense de arsanın bulunduğu bölge ve konumuna bağlı olarak yüzdeler farklılık gösterir . Bu yüzden kat karşılığı sözleşmelerindeki paylaşım hesabı imar değişikliği ve plan tadilatı da dahil edilmek üzere daire adedi üzerinden değil yapılacak inşaatın yüzdesi üzerinden yapılmalıdır.

KAT KARŞILIĞI SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ için tıklayınız

Yasa kategorisindeki diğer haberler

TOP