Evini kiraya verip kendileri de kirada oturanlar vergi ödeyecek mi?

Sahip oldukları konutu çeşitli nedenlerle kiraya verip, kendileri de kirada oturanlar 3 bin 300 TL'yi aşan konut kira gelirleri için beyanname vermek zorundalar.

Kategori : Vergi
Tarih : 07.04.2015

Kez Okundu
Sahip oldukları konutu çeşitli nedenlerle kiraya verip, kendileri de kirada oturanlar 3 bin 300 TL'yi aşan konut kira gelirleri için beyanname vermek zorundalar. Ancak "gerçek gider" yöntemini seçmeleri halinde, elde ettikleri kiradan, kirada oturdukları konut için ödedikleri kirayı indirebilirler. Bu durumda ya hiç vergi ödemez ya da çok az vergi ödeyebilirler.

Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde iki yöntem seçilebiliyor. 

1. Götürü Gider Yöntemi
Kira geliri elde ettiği konut veya işyeri için belgeli gideri olmayanlar için götürü gider yöntemi avantajlı. Götürü gider yönteminin seçilmesi halinde hiçbir gider belgesi olmadan, istisna tutarını (konutlarda 3 bin 300 TL'yi) düştükten sonra kalan tutarın yüzde 25'i "götürü gider" olarak kira gelirinden indirilebiliyor. Ancak, götürü gider yönteminin tercih edilmesi halinde, aradan iki yıl geçmeden bu yöntemden dönülemiyor.

2.Gerçek Gider Yöntemi
Belgeli giderleri, kira hasılatının yüzde 25'inden fazla olanlar için gerçek gider yöntemi büyük avantaj sağlıyor. Gerçek gider yönteminde, belgeli harcamaların tamamı (konut kira gelirlerinde istisna tutarına isabet eden kısım hariç) elde edilen kira gelirinden indirilebiliyor. Böylece hiç vergi ödenmemesi veya götürü gider yöntemine göre daha az vergi ödenmesi söz konusu olabiliyor.

İktisap bedelinin yüzde 5’i indirim
Gerçek gider yönteminin seçilmesi halinde, konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap (satın alma) yılından itibaren beş yıl süreyle iktisap bedelinin (satın alma bedeli) yüzde 5'i kira gelirinden indirilebiliyor. Ancak bu indirim, sadece konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkule uygulanıyor ve 2010 yılından önce alınan konut için bu avantaj söz konusu olmuyor.

Kredi Faizleri de İndirilebilir
Banka kredisi ile alınıp kiraya verilen ev veya işyeri için ödenen kredi faizleri, gerçek gider yönteminin seçilmesine bağlı olarak kira gelirinden indirilebiliyor.

İndirilebilecek Diğer Giderler
Gerçek gider yöntemini seçenlerin kirada oturulan ev için ödediği kira bedeli, iktisap bedelinin yüzde 5'i ve ödenen kredi faizleri dışında
İndirilebilecek diğer giderler şöyle sıralanabilir;
-Kiraya verenin ödediği bakım ve onarım giderleri
-Kiraya verenler tarafından ödenen emlak vergisi, resim, harç, şerefiye, belediyelere ödenen harcamalara katılma payları iktisap bedelinin yüzde 2'si kadar amortisman tutarı
-Kiraya veren tarafından ödenen ısıtma, asansör, su, aydınlatma giderleri
-Kiraya verilen malların idaresi için yapılan idare giderleri
-Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri
-Kira ile tuttukları mal ve hakları için kiraya verenlerin ödedikleri diğer giderler (mahkeme ilamına dayanılarak ödenen zarar,ziyan ve tazminatlar gibi…)

Düşülemeyen giderler
Gerçek gider yönteminin seçilmesi halinde, gider toplamının, konut kira geliri istisnasına isabet eden kısmı gider ve indirim konusu yapılamıyor. 

Eşle birlikte oturulan konut için ödenen kira bedeli gerçek gider yöntemini seçen diğer eşin beyan edeceği konut kira gelirinden indirilebilirken çocuğun kiracı olarak oturduğu konutun kira sözleşmesi ana veya babası tarafından imzalanmış olsa da kira ödemeleri kira gelirinden indirilemiyor.

İlginizi Çekebilecek Diğer Konular:

2015 TEFE-TÜFE oranı ile kira zammı hesaplama!


2015 Emlak Vergisi oranları ve kira geliri istisna tutarları ne kadar?

2015 Yapı ruhsatı nasıl alınır? Yapı ruhsatı almak için gerekli belgeler nelerdir?

2015 Tapu harç masrafı nasıl hesaplanır? Konut alım satımında harç ve vergi miktarları ne kadar?

Vergi kategorisindeki diğer haberler

TOP