DASK NEDİR?

Zorunlu Deprem Sigortası devlet tarafından sunulan bir güvencedir. Bu sigorta, konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alır.

Kategori : Sigorta
Tarih : 24.08.2013

Kez Okundu
A.  Dask nedir?
 
1. Depreme karşı bir devlet güvencesidir.
   Zorunlu Deprem Sigortası devlet tarafından sunulan bir güvencedir. Bu sigorta, konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alır.

2. Sahip olmak çok kolaydır.
   Evlerinin ve ailelerinin geleceğini güvence altına almak isteyen konut sahipleri, en yakın sigorta acentesine veya banka şubesine giderek sigortalarını yaptırabilir. Konut ve kimlik bilgilerini beyan eden herkes poliçe sahibi olabilir.

3. Primleri herkesin alım gücü dahilindedir.
   Yıllık olarak düzenlenen poliçelerin prim tutarları konutun yapı tarzına, brüt yüz ölçümüne ve bulunduğu bölgenin deprem riski derecesine göre hesaplanır. DASK prim tutarını, tüm vatandaşların karşılayabileceği seviyede tutmaya özen gösterir.

4. İndirim seçenekleri de sunulur.
   Apartman veya sitede oturanların toplu başvuru yapmaları halinde poliçe tutarında indirim uygulanır. Poliçesini yer yıl yenileyen poliçe sahipleri de yenileme indiriminden faydalanır. Bu iki indirimden aynı anda faydalanmak mümkündür.

5. "Yeni Hayat" ALO DASK arandığında başlar.
   Poliçe sahibi, evi depremde hasar gördüğünde ilk olarak ALO DASK 125 Çağrı Merkezi’ne başvurur. Yetkiliye, poliçe ve/veya vatandaşlık numarası, depremden hasar gören konutun açık adresi ve telefon numarasının verilmesi hasar takip dosyasının açılması için yeterlidir.

6. Hasar hemen tespit edilir.
   Sigortalının hasar başvurusunun ardından DASK Hasar Tespit Görevlisi sigortalı konutları ziyaret eder. Böylece uygun olan en kısa sürede hasar tespit edilerek, tazminat tutarı belirlenmiş olur.

7. Zarar en kısa sürede karşılanır.
   Tazminat en kısa zamanda, DASK tarafından tapuda adı geçen Hak Sahibi’nin banka hesabına yatırılır. Hak Sahibi, adına yapılan tazminat ödemesini en yakın banka şubesinden teslim alır.

8. Hayat "daha çabuk" düzene girer.
   Zorunlu Deprem Sigortası sahipleri, depremin evlerine verdiği maddi zararı hızlı ve kolayca giderme olanağı yakalar. Bu ‘hayati’ olanak, hayatın kısa sürede kaldığı yerden devam edebilmesini mümkün kılar.

9. Deprem geçecek hayat devam edecek.
   Zorunlu Deprem Sigortası ile geleceğinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alırsınız. Sadece bununla da kalmaz, olası bir deprem felaketinde, başkalarının da hayatına ‘yeniden’ ışık doğmasına aracılık etmiş olursunuz.
 

B. Zorunlu Deprem Sigortası Teminat Kapsamı

   DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

   Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.
   Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır:
 •              Temeller
 •              Ana duvarlar
 •              Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
 •              Bahçe duvarları
 •              İstinat duvarları
 •              Tavan ve tabanlar
 •              Merdivenler
 •              Asansörler
 •              Sahanlıklar
 •              Koridorlar
 •              Çatılar
 •              Bacalar
 •              Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

 

C. Teminat Kapsamı Dışındaki Durumlar

   Zorunlu Deprem Sigortası, binanızdaki deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları karşılar.
Aşağıdaki durumlarda oluşan zararlarınız teminat kapsamı dışındadır:
 •               Enkaz kaldırma masrafları
 •               Kar kaybı
 •               İş durması
 •               Kira mahrumiyeti
 •               Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları
 •               Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
 •               Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
 •               Tüm bedeni zararlar ve vefat
 •               Manevi tazminat talepleri
 •               Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar
 •               Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar
   Bu özelliklerdeki hasarlar için, Zorunlu Deprem Sigortası’na ek olarak yaptıracağınız farklı konut sigortalarını tercih edebilirsiniz.

D. Azami Teminat Limiti

   DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile olası bir deprem felaketinden sonra, sigorta sahiplerinin hayatlarına kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmelerini amaçlar.
“Deprem geçecek, hayat devam edecek…” diyen DASK her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlar. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 150 Bin TL’dir.
Azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti (arsa değeri hariç) dikkate alınır. Sigortalının teminat tutarı (sigorta bedeli) -azami teminat tutarını geçmemesi koşuluyla- meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir.
Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen azami teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı isteğe bağlı olarak, aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek teminat alabilir. Bunun için özel sigorta şirketlerinden konut sigortanızın olması gereklidir.

E. Kapsamdaki Binalar

   Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.
6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:
 •                 Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
 •                 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
 •                 Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
 •                 Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.
Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;
 •                 Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,
 •                 Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar,
 •                 Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri,
için de geçerlidir.
   Henüz bağımsız tapusu olmayan ve 2000 yılından önce inşa edilmiş meskenlerin sigortalarının, sigorta ettirenin beyanına dayanılarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabildiğini hatırlatmak isteriz.

F. Kapsam Dışında Kalan Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri aşağıdaki gibidir:
 •  2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
 •  Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
 •  Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
 •  Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
 •  Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
 •  Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,
 •  Yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.
ZDS kapsamı dışındaki binalara, İhtiyari Deprem Sigortası yaptırabilirsiniz.
   Köy yerleşimleri -genel olarak gelir düzeyinin düşük olması, binalarda belediye denetiminin bulunmaması ve sigortanın sunumunun zor olması gibi nedenlerle- sigorta kapsamı dışında yer alır.
Ancak, köylerde bulunan yapılar için istendiği takdirde İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılması mümkündür.
Benzer şekilde, ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar için de İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılabilir.

G. Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırmanız İçin Gerekenler
   Zorunlu Deprem Sigortası kendi geleceğimizi garanti altına almamızın yanı sıra, ülkemizin olası bir depremdeki tazmin hizmetlerinin de güvencesidir. Bu nedenle birey olarak hepimizin sosyal sorumluluğu olarak görülmelidir.

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmanız için gerekli bilgi ve belgeler şunlardır:
Sigortalının
 •                     Adı
 •                     Adresi
 •                     Telefonu
 •                     Cep Telefonu
 •                     T.C. Kimlik Numarası
 •                     Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için)
Sigortalanacak Binanın:
 •                     Açık Adresi
 •                     Tapu Bilgileri
 •                     İnşa Yılı
 •                     Yapı Tarzı
 •                     Toplam Kat Sayısı
 •                     Hasar Durumu
Meskenin (Dairenin):
 •                     Brüt Yüzölçümü (m2)
 •                     Kullanım Şekli
Hatırlatmak isteriz ki, Zorunlu Deprem Sigortası tümüyle beyan esasına dayanır.
Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar, sigortalının sorumluluğundadır.

Bu haber ilgili diğer haberler

Sigorta kategorisindeki diğer haberler

TOP