​2018 Yılında Ödenecek Gayrimenkul Vergileri!

Ev, işyeri, arsa ve arazi gibi taşınmaz mal sahiplerinin ödemeleri gereken birtakım vergiler bulunuyor. Bu vergiler emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, değer artış kazancı vergisi, kira vergisi ve veraset intikal vergisi olarak karşımıza çıkıyor.

Kategori : Yasa
Tarih : 25.12.2017

Kez Okundu
Ödenmesi gereken vergiler ve vergi mükellefleri, verginin konusuna göre değişiklik gösteriyor. Peki, 2018 yılında hangi vergi ne zaman ödenecek?

2018 Emlak vergisi ne zaman ödenecek?

1319 sayılı kanun gereğince evi, arsası, arazisi ve işyeri olan herkes, her sene bu vergiyi ödemekle mükellef oluyor. Taşınmazını bu sene alan kimselerin vergi sorumluluğu 2018 yılında başlıyor.

Vergi için ödenecek bedel, taşınmazın değeri üzerinden hesaplanıyor.

Senede iki eşit taksit halinde ödenebilen emlak vergisinde, 2018 yılında ilk taksitler Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ödenirken, ikinci taksitler Kasım ayında ödenecek.

2018 Çevre temizlik vergisi ne zaman ödenecek?

Çöp vergisi olarak da bilinen çevre ve temizlik vergisi belediyelerin sunduğu çevre ve temizlik hizmetleri gereğince mesken, işyeri ve diğer yapıları kullanan kimseler tarafından ödeniyor. Verginin mükellefi taşınmazın kullanıcısı oluyor.

Çevre temizlik vergisi, ev ve işyerlerinde farklı şekilde ödeniyor. Evlerin vergisi su faturalarına yansıtılıyor. İşyerlerinde ise verginin ilgili belediyeye ödenmesi gerekiyor. İşyeri vergisi ister belediyeye gidilerek, ister online bir şekilde e-belediye sistemi üzerinden ödenebiliyor.

Senede iki eşit taksit halinde ödenen çevre temizlik vergisi 2018 ilk taksit ödemeleri Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında yapılacak.

2018 Değer artış kazancı vergisi ne zaman ödenecek?

Değer artış kazancı vergisi, mevcut uygulamaya göre taşınmaz malların edinim tarihinden itibaren 5 sene içinde satılması durumunda ödeniyor.

Değer artış kazancı vergisi hesaplamaları ÜFE oranlarına göre yapılıyor. Taşınmazın satın alındığı tarih ile satıldığı tarihin ÜFE oranlarına göre yapılan hesaplama sonrasında vergi bedeli belirlenmiş oluyor.

2018 değer artış kazancı vergisi ilk taksiti Mart ayında ve ikinci taksiti Temmuz ayında olmak üzere iki taksitte ödeniyor.

2018 Kira gelir vergisi ne zaman ödenecek?

2017 yılında taşınmaz malını kiraya vererek gelir elde eden kimseler 2018 yılında kira gelir vergisi ödemekle mükellef oluyor.

Vergi için her sene istisna sınırı belirleniyor. Bu sınırın altındaki gelirler vergilendirilmiyor. İstisna sınırı üstündeki gelirler iki eşit taksit halinde ödenebiliyor. 2018 kira gelir vergisi ilk taksiti Mart ayında ikinci taksiti ise Temmuz ayında ödenecek.

2018 veraset ve intikal vergisi ne zaman ödenecek?

Veraset ve intikal vergisi, Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya her hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabi tutuluyor.

Vergi için öncelikle beyanname veriliyor. Beyannameyi kendisine mal intikal eden gerçek veya tüzel kişiler veriyor. Beyanname her şekilde verilirken, vergi istisna haddinin üstünde değer elde edilmesi halinde ödeniyor.

Veraset ve intikal vergisi olan tahakkukundan itibaren üç yılda iki eşit taksit halinde ödeniyor. 2018 yılı miras vergisi için ilk taksit Mayıs ayında, ikinci taksiti ise Kasım ayında ödenecek. (Emlakkulisi)

ililproje.com.tr

Bu haber ilgili diğer haberler

Yasa kategorisindeki diğer haberler

TOP